Poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla każdego

Poradnia psychologiczno -pedagogiczna to ośrodek, w którym można uzyskać bardzo cenne porady od psychologa. Trafiają tam i dorośli i dzieci ponieważ rolą psychologa jest pomoc w bardzo trudnych kwestiach psychicznych. Dzieci często mają problemy z nauką, w szkole, czy w relacjach z rówieśnikami i wtedy pomoc psychologiczna jest niezbędna. Do poradni udają się również dorośli, którzy nie radzą sobie ze swoim życiem, emocjami, mają stres, wpadają w nerwice czy depresje. Poradnia psychologiczno- pedagogiczna to rodzaj ośrodka zdrowia z tym że pomoc jest głównie dla odzyskania równowagi psychicznej. Wiele osób aby móc korzystać z terapii w poradni, musi mieć skierowanie od lekarza, ponieważ na tej podstawie ocenia się dalsze leczenie. Psychologowie pracujący w poradni posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne, dlatego wiedzą w jaki sposób pomagać pacjentom.


Z każdym z nich umawiają się osobno, chyba że terapia jest grupowa. Mogą to być również poradnie prywatne i wtedy są one specjalistyczne, ze względu na problem. Pacjenci mogą się czuć na pewno bezpiecznie ponieważ personel czuwa nad procesem zmian i tym aby terapia była udana. Tam również są kierowani pracownicy różnych firm na badania, po to aby sprawdzić czy potrafią radzić sobie ze stresem w pracy lub w kontaktach z klientami. Pozytywna opinia wydana przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną to jednocześnie okazja do dalszej pracy lub też dokonania zmian w sobie i swoim życiu. Większość placówek przynależy do ośrodków zdrowia i wówczas terapie nic nie kosztują.